BASISVOETBAL.NL

Voetbaltraining voor de jongste jeugd 

VOORWAARDEN

 1. Het contract tussen BASISVOETBAL.NL en de jeugdspeler treedt in werking als:
  • het inschrijfformulier via de site volledig ingevuld is en
  • contributie en inschrijfgeld volledig betaald is

 

 1. Het voetbalschooljaar loopt van september tot en met april. In deze periode worden er 33 trainingen verzorgd. Instroom is mogelijk en loopt dan tot eind van het voetbalschooljaar. De hoogte van de contributie wordt dan bepaald door het aantal trainingen die de jeugdspeler te goed heeft.
 2. Bij een volledig voetbalschooljaar kan de contributie in één of twee termijnen betaald worden. Instroom is mogelijk en loopt dan tot eind van het voetbalschooljaar. De hoogte van de contributie wordt dan bepaald door het aantal trainingen die de jeugdspeler te goed heeft.
 3. De voetbalschool is clubonafhanelijk en gast in de zaal van de Rietschoot in Koedijk
  Dit houdt in dat de jeugdspeler zich correct dient te gedragen, zowel binnen als buiten het pand. Bij het niet naleven van dit gedrag kan de jeugdspeler geschorst of verwijderd worden van de voetbalschool.
 4. De voetbalschool accepteert uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal en (materiele) schade in welke vorm dan ook van haar leden en leerlingen.
 5. De voetbalschool stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de jeugdspeler opgelopen bij de trainingen.
  De voetbalschool is ook niet aansprakelijk voor reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de jeugdspeler.
 6. Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid.
 7. Teruggave van een deel van de contributie is alleen mogelijk bij gebleken overmacht (zoals bij duidelijk aantoonbare blessures bij langere tijd of langdurige ziektes van de jeugdspeler). Teruggave van inschrijfgeld is in geen geval mogelijk.
 8. De jeugdspeler wordt aangenomen op de voetbalschool door een inschrijfformulier via op de site. De speler wordt hierdoor lid van de Voetbalschool en verplicht zich tot deelname hieraan.
 9. De voetbalschool verplicht zich de jeugdspeler een training aan te bieden onder begeleiding van een ervaren trainer of nog in opleiding hiervoor. De training vindt plaats op de donderdagmiddag tussen 15.45 en 19.30 uur. 
 10. Gedurende de maanden mei, juni, juli, augustus en september is de voetbalschool gesloten. Er vinden geen trainingen plaats.
 11. De voetbalschool sluit voor de jeugdspeler een collectieve WA verzekering af.
 12. Bij ziekte of andere afwezigheid graag afmelden bij de voetbalschool.
 13. De jeugdspeler wordt geacht de ter beschikking gestelde shirt tijdens de activiteiten te dragen.